Category Archives: Chopin, Fréderic

F. Chopin, Étude Op. 10 No. 2 [Vadim Rudenko, piano]

F. Chopin, Etude Op. 10 No. 2
Vadim Rudenko, piano

YouTube Preview Image

F. Chopin, Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op. 31 [Martha Argerich, piano]

F. Chopin, Scherzo No. 2 in B-flat minor, Op. 31
Martha Argerich, piano

YouTube Preview Image

F. Chopin, 4 Scherzos (Op. 20, 31, 39 & 54) [Mikhail Pletnev, piano]

F. Chopin, 4 Scherzos
Op. 20: Scherzo No. 1 in B minor (1831)
Op. 31: Scherzo No. 2 in B-flat minor (1837)
Op. 39: Scherzo No. 3 in C-sharp minor (1839)
Op. 54: Scherzo No. 4 in E major (1843)

Mikhail Pletnev, piano

YouTube Preview Image
Page 1 of 1212345...10...Last »